„Vojvođanski agrar“ – web portal o poljoprivredi

Konkursi

Budi u toku sa raspisanim konkursima...

Konkursi

Plandište: Raspisan Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Predsednik Opštine Plandište, na osnovu izveštaja Komisija za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, doneo je Odluku o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Opštine Plandište.

Opširnije... »

Da li želiš da budeš u toku sa informacijama u vezi poljoprivrede?

Čitaj redovno
"Vojvođanski agrar"