„Vojvođanski agrar“ – web portal o poljoprivredi

Ivanovačka ada

Ivanovo je najmanje mesto na teritoriji Pančeva i okruženo je vodom sa zapada, juga i istoka. Na rukavcu Dunava – Zimovniku su odlični uslovi za takmičarski i rekreativni ribolov.

Put do Ivanovačke ade je obeležen putokazima

Na ovom području nalazi se i zaštićeni rezervat prirode „Ivanovačka ada“, jedan od spomenika prirode na teritoriji Pančeva. To je rečna ada na Dunavu u blizini naselja Ivanova, na samo 20 km od Pančeva. Stavljena je pod zaštitu kao spomenik prirode 2009. godine i svrstana u III kategoriju zaštite kao značajno prirodno dobro.

Ivanovačka ada – dobar teren za ribolov

Predstavlja jedan od najpoznatijih ribolovnih i izletničkih terena u okolini Pančeva. Ulaz u Ivanovački dunavac, poznat je kao dobar teren za ribolov, koji je pregrađen kamenim nasipom, zbog čega, pri malom vodostaju ulaz nije plovan, kao i donji kraj Ivanovačkog dunavca, koji služi kao zimovnik za brodove. Njime se može doći čamcem do sela Ivanovo, udaljeno na 2,5 km od zimovnika.

Ivanovačka ada pruža mir u šumi

Na području Ivanovačke ade postoje obeležene pešačke staze i pešačko-biciklistička staza koja ide Dunavskim nasipom od Starčeva do Ivanova.

Autor: V.A.
Podeli:

Pročitajte još i...

Da li želiš da budeš u toku sa informacijama u vezi poljoprivrede?

Čitaj redovno
"Vojvođanski agrar"