„Vojvođanski agrar“ – web portal o poljoprivredi

Tag: ivanovačka ada

Napravi pauzu i pročitaj naše vesti

Ivanovačka ada

Ivanovo je najmanje mesto na teritoriji Pančeva i okruženo je vodom sa zapada, juga i istoka. Na rukavcu Dunava – Zimovniku su odlični uslovi za takmičarski i rekreativni ribolov.

Da li želiš da budeš u toku sa informacijama u vezi poljoprivrede?

Čitaj redovno "Vojvođanski agrar"