„Vojvođanski agrar“ – web portal o poljoprivredi

Voćne zasade važno je prihranjivati adekvatnim đubrivima

Prihrana voćarskih zasada adekvatnim đubrivima neophodna je agrotehnička mera, kako bi zasadi voća dali dobar prinos. Vreme primene zavisi od trenutnog razvoja biljke, ali i od samog načina dodavanja određenog hraniva.

Vladimir Čolović iz Poljoprivredne savetodavne službe Instituta „Tamiš“ u Pančevu kaže da se prve prihrane rade 15 dana pre cvetanja, rasturanjem granulisanog đubriva oko samih voćaka. Ukoliko postoji mogućnost, on preporučuje korišćenje vodotopivih đubriva, takozvanu „fertigaciju“.

  • S obzirom na brzinu delovanja đubriva i njihov oblik u kojem se nalaze i činjenicu da putem vode rastvoreno dolaze u korenovu zonu, sa prihranom putem fertigacije može da se krene i u trenutku kada biljka precvetava odnosno na kraju cvetanja i da se ukupna količina azota i drugih hraniva od tog trenutka, od precvetavanja, dodaje tokom perioda vegetacije. Oblik đubriva, recimo kalijuma, zavisi dosta i od „ph“ vrednosti zemljišta. S obzirom da neki oblici zakišeljavaju zemljište neki podižu „ph“ vrednost zemljišta, u skladu s analizom zemljišta trebalo bi odlučiti koje oblike ćemo koristiti, objasnio je Vladimir Čolović.

 

Iako je prihrana putem vode najkvalitetnija, Čolović kaže da je korisna i takozvana “folijarna” prihrana, koja se vrši preko lista.

  • Kada govorimo o folijarnoj prihrani, prvi tretmani bi trebalo da se rade preparatima na bazi bora, mikroelementa koji je jako bitan za klijanje polenove cevi a samim tim i oplodnju. Naravno, kako nakon cvetanja sledi formiranje novih mladara odnosno lisne mase onda je neophodna da bi apsorbovala sledeće dodate količine. Najčešće su u primeni NPK đubriva, vodotopiva, koja koristimo u folijarnoj prihrani. To su nešto manje količine. Kreće se negde oko tri kilograma na 1.000 litara vode. Folijarna prihrana je dobra, jer ona trenutno daje biljci neophodna hraniva, posebno u tim prvim fazama, početkom vegetacije, jer još uvek nije potpuno aktivan koren odnosno nije postigao pun radni kapacitet. Folijarnim načinom prihrane olakšavamo biljkama tokom i nakon cvetanja, objasnio je Vladimir Čolović.

On dodaje da je redovno obilaženje voćarskih zasada neophodno kako bi pratili faze razvoja. U skladu sa tim, ali i sa izborom načina prihrane, određuje se i pravo vreme za primenu ove važne agrotehničke mere. 

Važna je i analiza zemljišta, jer bez nje ne možemo tačno odrediti koje đubrivo treba biljci i u kojoj količini.

Autor: V.A.
Podeli:

Pročitajte još i...

Da li želiš da budeš u toku sa informacijama u vezi poljoprivrede?

Čitaj redovno
"Vojvođanski agrar"