„Vojvođanski agrar“ – web portal o poljoprivredi

Pančevo: Uskoro prvi krug licitacije državnog poljoprivrednog zemljišta

Narednih dana održaće se prvi krug licitacije državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Pančeva. Na licitaciji će biti ponuđeno oko 720 ha državnog poljoprivrednog zemljišta raspoređenih u 997 javnih nadmetanja koja su obuhvaćena Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Pančevo za 2021. godinu.

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima:

  • fizičko lice – koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i koje je je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta;
  • fizičko lice – koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa;
  • pravno lice – koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta najmanje 10 ha u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

Oglas će biti objavljen na sajtu Gradske uprave grada Pančeva i na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište narednih dana.

Na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište može se pogledati Aplikacija za Digitalno javno nadmetanje i korisničko uputstvo.

Gradska uprava grada Pančeva već sada poziva zainteresovane poljoprivrednike da formiraju za početak svoj korisnički nalog. https://upz.minpolj.gov.rs/

Sve informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Pančeva, 3. sprat, kancelarija 310, kontakt osoba Zoran Marin tel: 013-308-708.

Autor: V.A.
Podeli:

Pročitajte još i...

Da li želiš da budeš u toku sa informacijama u vezi poljoprivrede?

Čitaj redovno
"Vojvođanski agrar"